פרויקטים תמ"א 38 בביצוע


בן צבי 1,3,5

רזיאל 53

פרויקטים תמ"א 38 שבוצעו


פרויקטים תמ"א 38 עתידיים


פדובה 4

פדובה 6

ברנר 2

פרויקטים תמ"א 38 בביצוע


פרויקטים תמ"א 38 שבוצעו


    על אבן יָשְפֵה

ישפה האבן השלישית בטור הרביעי בחושן הכהן הגדול והיא מיוחסת לשבט בנימין . ג'ספרׁ((JASPER - אבן יקרה בגוון אדום, סגולותיה: מסייעת בשחרור מתחים ומחזקת את ההתמדה ההמשכיות וכושר הסיבולת הפיזי. מקור האבן – ארצות הברית ודרום אפריקה.

    יָשְפֵה מקור השם

רבנו בחיי כותב: הישפה היא אבן "הישפיז", וניתנה היא לבנימין בגלל שהתייסר רבות בקשר למכירתו של יוסף אם יתגלה הדבר לאביו, ולמרות זאת הוא גבר על יצרו והתאפק ולא גילה את הדבר לאביו, ולכן ניתנה לו האבן ישפה שהיא מורכבת מהמילים יש- פה, וזה מראה על מעלתו וגדולתו שאף על פי שהיה לו פה והיה לו לגלות את זה שנמכר יוסף לעבד,בנימין שתק ולא גילה. "שלטי גיבורים" כותב: אבן הישפה או "היאספ"י" היא של עשרה מינים, וניתנה לבנימין מפני שסגר את פיו הפתוח ולא הלשין על אחיו לאביו במכירת יוסף, ולזכור זכות אמו שילדה אותו חי והיא הלכה לעולמה ולא המיתה אותו עמה. בעל "מדרש תלפיות" כותב: שהישפה היא ממינים שונים ומצבעים שונים, והנבחר הוא הצהוב והירוק, וניתנה לבנימין שמלך הראשון של ישראל - שאול - היה מבנימין, וכן על שבנימין היה היחיד מהשבטים שלא השתחווה לעשיו. על האבן היה כתוב בנימין בלבד, משום שעל כל אבן היו כתובות 6 אותיות, והשם בנימין הוא בן 6 אותיות, אז אין צורך להוסיף אותיות
Yashfe

נס-יה התחדשות עירונית