פרויקטים תמ"א 38 בביצוע


בן צבי 1,3,5

רזיאל 53

פרויקטים תמ"א 38 שבוצעו


פרויקטים תמ"א 38 עתידיים


פדובה 4

פדובה 6

ברנר 2

פרויקטים תמ"א 38 בביצוע


פרויקטים תמ"א 38 שבוצעו


    קרן היסוד 20-22 ו 26-28

אירועים דברי ראש עיריית אשדוד ד"ר יחיאל לסרי

דברי ראש עיריית אשדוד ד"ר יחיאל לסרי by angelodakota
אירועים דברי מנכ"ל חברת ישפה -יואל גבאי

אירועים דברי מנכ"ל חברת ישפה -יואל גבאי by angelodakota
אירועים דברי מנכ"ל חברת ישפה -יואל גבאי

אירועים דברי מנכ"ל חברת ישפה -יואל גבאי by angelodakota

    אירועים


Yashfe

נס-יה התחדשות עירונית