פרויקטים תמ"א 38 בביצוע


בן צבי 1,3,5

רזיאל 53

פרויקטים תמ"א 38 שבוצעו


פרויקטים תמ"א 38 עתידיים


פדובה 4

פדובה 6

ברנר 2

פרויקטים תמ"א 38 בביצוע


פרויקטים תמ"א 38 שבוצעו


עסקאות פינוי בינוי

עסקאות פינוי בינוי- "התחדשות עירונית".

המונח פינוי בינוי הינו שם נוסף לעסקה במסגרתה מפונה שכונת מגורים קיימת, ישנה, לטובת בנייה מחדש של שכונה חדשה באותו מתחם, תוך שהדיירים מקבלים במקום דירתם הישנה, דירה חדשה בשכונה מודרנית וחדישה בעלת תשתיות מפותחות וחדשות (דרכים, תיעול, ביוב, חניות, גינות וכו). מטרת הפרויקט להביא לניצול יעיל יותר של הקרקע והתשתיות ומוסדות הציבור באזורים מובנים. חברת "ישפה" מקדמת עסקאות פינוי בינוי בכל רחבי הארץ. הובלת המהלך כולו – עד מפתח: • החתמת הדיירים על הסכם פינוי בינוי. • אישור תוכניות וקיום ודאות תכנונית וכללית. • פתרון דיור זמני לדיירים. • ביצוע באמצעות הטובים בתחומם. • העמדת כל הערבויות הנדרשות ליישום הפרויקט • הוצאת אישורי אכלוס.

Yashfe

נס-יה התחדשות עירונית