פרויקטים תמ"א 38 בביצוע


בן צבי 1,3,5

רזיאל 53

פרויקטים תמ"א 38 שבוצעו


פרויקטים תמ"א 38 עתידיים


פדובה 4

פדובה 6

ברנר 2

פרויקטים תמ"א 38 בביצוע


פרויקטים תמ"א 38 שבוצעו


    ישפה בלוג


ז'בוטינסקי 13

ישפה התחדשות עירונית בע"מ, 2011-04-13

העבודות נגמרו בבניין

Yashfe

נס-יה התחדשות עירונית